Ching Weng(白雪;Snow)

@chingweng.snow

我是白雪,禪繞寶石藝術家,療心卡認證陪談師、寶石牌卡諮詢師。

FB/IG/YouTube 連結🔗
https://linktr.ee/chingweng_snow

歡迎加入「白雪的癒花園」一起交流分享作品,還有機會體驗寶石牌卡療癒喔!👇
https://www.oursong.com/party/bqwpavkl?ref_user=chingweng.snow

Heat 23
Transactions 113
Followers 270
Following 135