( ​ ( ( Calculating Self ) ) ​ )

sccd_degree_show_

$3.00 OSD

Buy

10 out of 15 available

Co-creators

sccd_degree_show_
100.00%

( ​ ( ( Calculating Self ) ) ​ )

sccd_degree_show_

Story

( 動畫組 ) ( 林明鴻 ) ( LIN MINE HONG )
.


( ( 主要是講述 ) ) ( 我 ) ( 城市 ) ( 網路 ) 之間的關係
.

( 獵人?獵物?追捕?被追捕?操控亦或是被操控 ̸̡̲͖̫̠͈͛͑̍͆͞�̴͓͈͈͒̅̿̏͢͝≠̶̨̩͓̳̦̩҇̂̋͒̀̑̐҉̛̭͈́̇͂́͑͛̚͜峨̴̧͎̬̘̟̤̘̑̀̀̋͡ͅ♀̵̡̤͕͈̬̙̗̗̙̑͋͠縺҉̲̤͇̰͚̦̬͍҇̋͑̃̄̑͜�҉̡̛̲͎͙͎̮̳͕̔͆̉̃ ʕ”̮ु )
) ( ( ( ( 演算法、大數據,在虛擬空間中浮濫擴散,又無孔不入,侵蝕進現實中,滲透人類建構自我的思考。虛擬和現實成為一 體兩面,現在的城市在這基礎上不斷解構與再建構,形成虛實共構的母體。生處其中的我們,在形成自我的過程,又 是如何受其影響。
.

( 開展前 ) 購買此 ( Vibe ) 並於 ( 展期 ) 抵達 ( 現場即可 ( 兌換 ( ( ( 貼紙 ) ) )

)( 主辦單位保有最終解釋本活動之權利

--------------------------------
(⠀( ( ⠀ ⠀ ⠀) )⠀) 2022 ) ( SCCD ) ( Degree ) ) ( ( Show ) )
( 6. ⠀ 03 ) ( 五 ) ⠀ ⠀ ⠀to ) ) ( 6. ⠀ 06 ) ( 一 )
10AM ) ⠀ ⠀( 08PM ( at ) (⠀( ( 松菸四號倉庫 ) )⠀)

Tags

#design #exhibition #sccd #2022 #degreeshow #keyvisual

Created on 2022/05/25 08:42:11 UTC

License for owners

Non-Commercial-Attribution License

Contract Address

0x74247aE0D95E5be00ED105aFe03Ad0a98f3aEd8F

Token ID
62208
Chain
Polygon
Token Standard
ERC1155
Metadata URL
https://rarible.com/token/polygon/0x74247ae0d95e5be00ed105afe03ad0a98f3aed8f:62208