rearrange the hymn改編一下聖詩(防疫清冰箱-008)

PigHeadSkin 朱頭皮約信

$15.00 OSD

Buy

2 out of 12 available

Co-creators

PigHeadSkin 朱頭皮約信
100.00%

rearrange the hymn改編一下聖詩(防疫清冰箱-008)

PigHeadSkin 朱頭皮約信

Story

We like to rearrange anything all the time this time will be a church hymn. During the COVID-19 period we can’t do the real Sunday service worship for real so we do lots worship on line we do lots hymn rearrange

(介紹) 2021-07-25(防疫清冰箱-008)改編一下聖詩rearrange the hymn-朱頭皮pigheadskin –2021-07-25 - 2021-08-04防疫三級警戒期間 花很多時間來處理我們義光教會的【線上禮拜】

其中 每次 都要找 禮拜開始的(奏樂曲)&(殿樂曲)=前奏曲/尾奏曲

防疫期間 碰面不易 大多請音樂家朋友 自己家裡面錄 很感恩

許多音樂家朋友支援 也增添我們義光教會的【線上禮拜】的榮耀

最後一次【線上禮拜】找到我妹夫 超級貝斯手 林友諒 來 支援

他特別編了兩曲詩歌 特別是 尾奏曲 用了 老詩歌

願我會愈疼祢,我主基督(More love to thee, O Christ)

聽了很有感覺 就請他把它做完整

也感謝一堆樂手朋友加入 讓這個改編變得超級厲害 感恩************************(歌詞)

(防疫清冰箱-008)改編一下聖詩-朱頭皮pigheadskin

2021-07-25-2021-08-04聖詩版本: 聖詩(2009) ( Sèng-si 2009 )

分類: 普世子民的團契 教會禮拜:決志奉獻

首數: 379

首行: 願我會愈疼祢,我主基督

原文: More love to thee, O Christ調名: MORE LOVE TO THEE(PRENTISS)

作詞者:Elizabeth Prentiss, 美國,1856

作曲者:William Howard Doane,美國,1870

參考經文: 約翰一書4:19–21 @以弗所書6:24–24

MORE LOVE TO THEEMore love to Thee, O Christ, More love to Thee! Hear Thou the prayer I make

On bended knee; This is my earnest plea: More love, O Christ, to Thee, More love to Thee, More love to Thee!願我會愈疼祢 我主基督 跪落祈禱謙卑 求祢賜福

我心懇求無離 愈久會愈疼祢 會愈疼祢 會愈疼祢早我擒住世間 安樂得意 今我願放逐項 專心尋祢

儆醒祈禱無離 愈久會愈疼祢 會愈疼祢 會愈疼祢世間雖有艱苦 憂悶 煩惱 義人有主通靠 歡喜謳咾

我嘴吟詩無離 愈久會愈疼祢 會愈疼祢 會愈疼祢雖然氣力衰膦 吟詩細聲 我心猶原勇敢隨祢來行

迫切祈禱無離 愈久會愈疼祢 願我疼祢 願我疼祢 阿們This still its prayer shall be:

More love, O Christ, to Thee,

More love, to Thee, More love, to Thee

Tags

#hymn #christianity #church #worship

Created on 2021/08/04 11:16:10 UTC

Contract Address

0x47AC3b44eC854bC513Ff99fb8AAC7738fa52acD7

Token ID
3714
Chain
ThunderCore
Token Standard
TT1155
Metadata URL
https://www.oursong.com/project/erc1155token-meta/3714.json