BEP1155

Aphulin

RᴀɪɴNɪɢʜᴛCɪᴛʏ Lofi

4 on sale of 30

$2 OSD

100%

- 半夜裡聽著滂薄大雨落在窗上,
- 悄悄地敲醒了沉睡已久的靈感。

//Sound ✔︎
//Aɴɪᴍᴀᴛɪᴏɴ ✔︎
//Vibe ✔︎
//DᴀʀᴋSᴛʏʟᴇ ✔︎

Last sold

$2 OSD

Total

30

Created by

Aphulin

1 from J

for $5 OSD

1 from kevin

for $10 OSD

1 from by00

for $1,000 OSD

there's nothing here.

𝗙𝗟 𝗬𝗔𝗡𝗚

Bought 1 for 2 OSD

11 months ago

KL.liu

Bought 1 for 5.5 OSD

1 year ago

鄭丞佑

Bought 1 for 2.99 OSD

1 year ago

0x0

Bought 1 for 2 OSD

1 year ago

s880218

Bought 1 for 2 OSD

1 year ago

J

Bought 1 for 1.5 OSD

1 year ago

山畝 suiica

Bought 2 for 1 OSD

1 year ago

Shock

Bought 2 for 0.8 OSD

1 year ago

kevin

Bought 1 for 0.8 OSD

1 year ago

孫大砲

Bought 5 for 0.8 OSD

1 year ago

there's nothing here.

Get the NFT

Get Now